Dien Ban district, Quang Nam province
About Dien Ban District

PHOTO GALLERY

Text Link

Visitors

Enquiry

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Nguyễn Minh
Thời gian 6/19/2014 5:25:27 PM
Điện thoại
Email mistakes04@yahoo.com
Địa chỉ Xã Điện Điện Hòa
Nội dung Cho tôi hỏi
Vừa qua tôi nộp 1 bộ hồ sơ về việc tặng cho QSDĐ cho chú của tôi. Do chú tôi bân làm bảo vệ cho công ty nên ông không có thời gian để đi nộp hồ sơ nên ông mới làm giấy ủy quyền và ký tại xã,và hồ sơ đó đã được bộ phận 1 cửa nhận.
Nay Cô của tôi cũng có 1 bộ hồ sơ tương tự vì bà của tôi tặng cho cho 5 anh chị em trong gia đình nhưng do mỗi người có điều kiện khác nhau nên không làm hồ sơ cùng 1 lần.
Nay Cô của tôi do tuổi cao nên không tiện đi lại nên đã xuống xã làm giấy ủy quyền để tôi đi nộp hồ sơ tặng cho nói trên nhưng bộ phận 1 cửa nói có quy định mới nên chi cho mỗi người dân được nộp hồ sơ theo giấy ủy quyền 1 lần.
vậy tôi muốn hỏi VP 1 cửa dựa vào điều luật nào trong bộ luật để cấm người dân chỉ được hưởng 1 lần được ủy quyền theo như trên.
Và VP 1 cửa ra quyết định như vậy có đúng với pháp luật hay không?
Nếu tôi nộp hồ sơ nhưng không được nhận theo như nội dung trên thì tôi có được trả lời bằng văn bản về quy định như vậy hay không?
Xin cơ quan chính quyền hãy giải thích sự thắc mắc như trên, để người dân chúng tôi được hiểu và tuân thủ theo hiếp pháp và pháp luật của nhà nước!
Xin chân thành cảm ơn
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Nguyễn Đức Phong ; Ngày gửi: 11/07/2014
Nội dung:

Kính gởi Ông Nguyễn Minh!

Câu hỏi của ông, chúng tôi xin trả lời như sau:

Giải đáp thắc mắc của công dân về nộp hồ sơ tại Bộ phận TN và TKQ           

Ngày 01/7/2014, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện nhận được Công văn số 744/UBND của UBND huyện về đề nghị giải đáp thắc mắc của công dân. 

Nội dung công dân thắc mắc xoay quanh vấn đề ủy quyền nộp hồ sơ đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

Sau khi nghiên cứu nội dung Công văn của UBND huyện và căn cứ các quy định của pháp luật, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả xin giải đáp thắc mắc của công dân như sau:

Ngày 02/6/2014, UBND huyện ban hành Hướng dẫn số 47/HD-UBND về Hướng dẫn trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ đất đai theo Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam, thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trên địa bàn huyện Điện Bàn. Nội dung cơ bản của Hướng dẫn này là cụ thể hóa về trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ đất đai nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất khi có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai; đồng thời tăng cường trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ đối với các cơ quan có liên quan đến giải quyết TTHC cho Tổ chức và công dân; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn. Tuy nhiên, tại khoản 5, phần II của Hướng dẫn này đã nêu: “Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận kết quả thì phải có văn bản ủy quyền được UBND xã xác nhận. Người nhận ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện chỉ được thực hiện một lần/năm”. Khuyến khích Tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện không thông qua việc ủy quyền cho người khác thực hiện; cũng xuất phát từ tình hình thực tế tại các địa phương, tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện người dân đã phản ánh thông qua dịch vụ ủy quyền làm hồ sơ đất đai đã gây nhiều phiền hà, thu phí dịch vụ quá cao trong khi người dân đã nộp một khoản dịch vụ công do Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện thu theo quy định của UBND tỉnh, hơn nữa người được ủy quyền không có văn bằng, chứng chỉ hành nghề về lĩnh vực bất động sản theo quy định của pháp luật. Việc giải quyết các hồ sơ đất đai do được ủy quyền sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ của Tổ chức, công dân trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện mà không thông qua ủy quyền. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện quy định hạn chế việc ủy quyền nộp và nhận kết quả hồ sơ đất đai, xét thấy chưa đảm bảo theo quy định nên ngày 23/6/2014, UBND huyện ban hành Công văn số 689/UBND về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 5, phần II Hướng dẫn số 47/HD-UBND ngày 02/6/2014 của UBND huyện Điện Bàn. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu giải quyết TTHC có liên quan đến lĩnh vực đất đai trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện hoặc tại UBND cấp xã theo quy định của từng loại thủ tục.

Do đó, để có một nền hành chính công của huyện ngày càng văn minh, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu, lợi ích hợp pháp của Tổ chức và công dân khi thực hiện TTHC trên các lĩnh vực, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả huyện luôn lắng nghe mọi sự góp ý chân thành đúng quy định pháp luật của các Tổ chức và công dân để đơn vị ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ được tốt nhất.


Trên đây là nội dung báo cáo giải đáp thắc mắc của công dân về nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và TKQ huyện để UBND huyện biết và tổng hợp trả lời cho công dân./.


Quay về
Gửi câu hỏi

Industrial clusters

Links

Copyright © of Dien Ban District People’s Committee.
Vinh Dien Town, Dien Ban District - Homephone: 02353.717.666 - Fax: 0235.3758031
Email: dienban@dienban.gov.vn - dienbandistrict@gmail.com.
Designer by QTI