Dien Ban district, Quang Nam province
About Dien Ban District

PHOTO GALLERY

Text Link

Visitors

Enquiry

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Nguyễn Minh Quang
Thời gian 4/27/2014 11:18:56 PM
Điện thoại 0984868450
Email
Địa chỉ Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Phù Ninh, Phú Tho
Nội dung Kính gửi Quý UBND huyện Điện Bàn!
Tôi mới ra trường công tác tại Phòng TNMT huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tôi có vào trang web của cơ quan có nội dung xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT, Tôi rất mong được Quý cơ quan cho tôi xin mẫu Báo cáo thẩm định nội dung bản cam kết BVMT và tờ trình đề nghị chấp nhận bản cam kết BVMT. Do mô hình trên tôi khác, ko có báo cáo và tờ trình, tôi thấy làm theo cơ quan huyện mình rất hay nên muốn xin mẫu tham khảo.
Kính mong Quý cơ quan giúp đỡ!
mẫu xin gửi cho tôi theo địa chỉ: xaquetdvp@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn, Mong quý cơ quan giúp đỡ!
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Trần Thị Hoàng Vi ; Ngày gửi: 20/05/2014
Nội dung:
Bạn vui lòng liên hệ Phòng Tài nguyên - Môi trường, sđt: 0510.3867627 để gặp cán bộ phụ trách tham mưu văn bản

Quay về
Gửi câu hỏi

Industrial clusters

Links

Copyright © of Dien Ban District People’s Committee.
Vinh Dien Town, Dien Ban District - Homephone: 02353.717.666 - Fax: 0235.3758031
Email: dienban@dienban.gov.vn - dienbandistrict@gmail.com.
Designer by QTI