Dien Ban district, Quang Nam province
About Dien Ban District

PHOTO GALLERY

Text Link

Visitors

Enquiry

 Thông tin bạn đọc
Người gửi Võ Ngọc Hội
Thời gian 4/4/2014 12:13:09 AM
Điện thoại 0905171629
Email vngochoi@gmail.com
Địa chỉ tứ ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Nội dung Tôi tên là Võ Ngọc Hội
Hộ khẩu thường trú: tứ ngân, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
hiện đang là sinh viên trường ĐH Kinh Tế Đà Nẵng

Tôi muốn hỏi về chế độ miễn, giảm học phí đối với sinh viên vùng bãi ngang ven biễn.
Vào tháng 02/2012 tôi bị tai nạn giao thông khá nghiệm trọng (bảo lưu ở trường 1 năm) không thể làm hồ sơ để nộp cho huyện Điện Bàn được. Sau 1 năm, tôi quay lại trường học và làm hồ sơ để nộp nhưng bên huyện nói rằng “hồ sơ đã dừng truy xuất từ tháng 10/2012”.
Tôi muốn hỏi: tôi đã xin được giấy xác nhận bên trường ĐH của mình ở các kỳ học trước 2010-2011, 2011-2012, và có lý do chính đáng không làm thủ tục kịp thời để nộp. Vậy tôi có thể gửi lên huyện những hồ sơ này để nhận tiền hỗ trợ miễn giảm học phí không.?

Bên cạnh đó, Tôi được biết thì miễn giảm học phí này áp dụng từ khóa 2010-2011 đến 2014-2015 nhưng vào tháng 8/2013 thì có quyết định của chính phủ thì xã Điện Ngọc không còn thuộc diện hỗ trợ học phí nữa. Tôi vẫn đang học, vậy tôi có nhận được hổ trợ học phí trong các kỳ tiếp theo nữa không.?
Chân thành cám ơn..!
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
Người gửi: Nguyễn Đức Phong ; Ngày gửi: 25/06/2014
Nội dung:
Kính gởi bạn Võ Ngọc Hội!

Câu hỏi của bạn đã được chúng tôi gởi đến Phòng LĐTB-XH huyện Điện Bàn và đã có Văn bản trả lời cho bạn:

Kính gửi: UBND huyện Điện Bàn.


Thực hiện yêu cầu tại Công văn số 525/UBND ngày 15/5/2014 của UBND huyện Điện Bàn về việc đề nghị giải đáp thắc mắc của công dân.


Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội xin giải đáp như sau:


Tại Khoản 3, Điều 4 Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Liên bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - TBXH (Thông tư số 29) hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ (Nghị định số 49) quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 – 2015; và tại Điểm 1, Mục VI Hướng dẫn số 1482 HDLN/TC-GD&ĐT-LĐTBXH ngày 09/11/2011 của liên sở Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - TBXH (Hướng dẫn số 1482) hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục quy định:


“Các chế độ về cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập quy định tại Thông tư này chỉ áp dụng cho người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trong thời gian đang theo học. Trường hợp trong quá trình học tập, người học thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập không có đơn đề nghị kèm theo đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định tại Thông tư này thì chỉ được cấp bù tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nhận được đầy đủ hồ sơ cho đến khi kết thúc khóa học; không được giải quyết và truy lĩnh tiền cấp bù miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với thời gian đã học từ trước thời điểm người học gửi đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ cần thiết có liên quan.”


Tuy nhiên, do đối tượng được điều chỉnh tại Nghị định số 49 và hồ sơ, thủ tục, quy trình chi trả chế độ miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập tương đối phức tạp, còn nhiều vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; việc triển khai thực hiện còn chưa kịp thời, chưa đồng bộ, do đó ngày 13/6/2012 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam có công văn 713/LĐTBXH-BTXH thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết chế độ cho những trường hợp phát sinh về việc chậm nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2010-2011 và học kỳ I năm học 2011-2012. Phòng LĐTBXH huyện cũng đã có công văn số 218/LĐTBXH ngày 14/6/2012 thông báo 20 xã, thị trấn, hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học và Mẫu giáo thông báo và gửi kèm nội dung công văn 713/LĐTBXH-BTXH.


Qua 5 tháng thực hiện việc tiếp nhận theo tinh thần công văn 713/LĐTBXH-BTXH, đến ngày 31/10/2012, Phòng LĐTBXH huyện có công văn số 328/LĐTBXH về việc dừng tiếp nhận hồ sơ học sinh, sinh viên năm học 2010-2011 và 2011-2012 vào ngày 30/11/2012.


Như vậy, sinh viên có thắc mắc cần giải đáp theo công văn số 525/UBND ngày 15/5/2014 của UBND huyện Điện Bàn không nộp về Phòng LĐTBXH huyện những hồ sơ các năm học 2010-2011, 2011-2012 vì thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ các năm học 2010-2011, 2011-2012 đã hết.


Về Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ (Nghị định số 74) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2013:


Theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 74: Bãi bỏ quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP (tức là bãi bỏ việc miễn học phí đối với đối tượng trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thư­ờng trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.). Vậy, sinh viên có thắc mắc cần giải đáp theo công văn số 525/UBND ngày 15/5/2014 của UBND huyện Điện Bàn không thuộc đối tượng được miễn học phí theo Nghị định số 74 nên không được hỗ trợ miễn, giảm học phí trong các học kỳ tiếp theo.


Vậy, Phòng LĐTBXH xin giải đáp để UBND huyện, công dân có thắc mắc được rõ.


Quay về
Gửi câu hỏi

Industrial clusters

Links

Copyright © of Dien Ban District People’s Committee.
Vinh Dien Town, Dien Ban District - Homephone: 02353.717.666 - Fax: 0235.3758031
Email: dienban@dienban.gov.vn - dienbandistrict@gmail.com.
Designer by QTI